Ring oss: +46(0)141 209 380

formsprutning av plastdetaljer med kvalitet, leverans och service

Formsprutning Plastdetaljer

Formsprutning av plastdetaljer med  KVALITET • LEVERANS • SERVICE  Verktygservice

Vår kvalitetspolicy:

Våra kunders krav och förväntningar skall säkerställas genom:
Att våra produkter och övriga tjänster alltid skall produceras enligt specifikation och till avtalad tid.
Att välja leverantörer som kan uppfylla våra kvalitetskrav.
Att vi ständigt förbättrar vår förmåga och metoder för att kunnautföra uppdragen.
Att vi utför detta arbete felfritt och på effektivaste sätt. 

Vår kvalitetspolicy uppnås genom att: 
Alla ansvarsområden har tydliga krav och rutiner som berörda känner till. 
Alla följer de fastlagda rutinerna i vår kvalitetshandbok för att på så sätt förebygga fel.
Alla strävar efter att alltid leva upp till de krav och målsättningar som ställs, och att dessutom bli bättre än dessa. 
Alla verkar för en trevlig anda samt bidraga till god ordning och bästa vård av verksamhetens investeringar.

INFORMATION

Om oss
Kontakta oss

MOTALA PLAST & VERKTYGS AB

Marsgatan 4, 59132 Motala
info@mpv.se

© 2014 Motala Plast & Verktygs AB. All Rights Reserved.